Materiály z oblasti mhd

Vonkajšie displeje vozidiel DPB, november 2019

Imhd.sk: DPB zavádza korporátnu identitu aj na displejoch vozidiel

Písmo Roboto

Veľkosť 10 (1-2-číselné linky)

Veľkosť ~8 (3-číselné linky)

Nové piktogramy

Vonkajšie displeje vozidiel DPB, ~2004 až 2019

Písmo ? (vzor z Brna, upravené)

Veľkosť 10 (1-2-číselné linky)

Veľkosť ~8 (3-číselné linky)

Piktogramy

Číslovanie vozidiel v DP Bratislava, ? až 2019

Čísla označovania vozidiel DPB