Postup modelovania vystrihovačiek v mierke 1:87 - H0

Postup lepenia vystrihovačky
Najprv vymodelujte boky a strechu vystrihovačky. Na opačnú stranu si prekreslite úsečky A-A až E-E. Tie poslúžia pri lepení náprav a vnútorných dielov.
Postup lepenia vystrihovačky
Táto vystrihovačka má dve možnosti vyhotovenia dverí. V tej vernejšej (na obrázku) sa dvere na dieloch vyrežú a nahradia samostatnými dielmi.
Postup lepenia vystrihovačky
Detailnejší pohľad na dvere.
Postup lepenia vystrihovačky
Potom vyhotovte jednotlivé nápravy, každá je z troch dielov. Nápravy najprv prilepte k jednému boku vystrihovačky na nakreslené úsečky A-A až E-E. Potom prilepte ku streche a nakoniec k druhému boku.
Postup lepenia vystrihovačky
Po prilepení náprav vymodelujte prednú a zadnú časť vystrihovačky. Postupujte opatrne, diely sú celé oblé. K bokom vystrihovačky ich prilepte pomocou spojovacích dielov.
Postup lepenia vystrihovačky
Zadná časť ešte bez nárazníka.
Postup lepenia vystrihovačky
Predná časť.
Postup lepenia vystrihovačky
Zadná časť už s nárazníkom.
Postup lepenia vystrihovačky
Po vyhotovení karosérie vystrihnite a prilepte doplňujúce detaily ako napr. strešné vetráky.
Postup lepenia vystrihovačky
Rozpracovanej vystrihovačke ešte chýba kĺb, kolesá a spodná strana.
Postup lepenia vystrihovačky
Kĺb začnite vyhotovením „mechu“ (harmoniky) z dvoch dielov. Na týchto dieloch si dajte záležať na ryhovaní. Ryhujte striedavo raz z prednej strany ( ► ), raz z druhej strany ( > ). Mali by ste dosiahnuť na každej nepárnej čiare ( ► ) ryhovanie z prednej strany a na každej párnej strane ryhovanie zo spodnej strany ( > ). Pomôžu vám pri tom značky na okraji dielu ( ► , > ).
Postup lepenia vystrihovačky
Zaoblenia mechu urobíte pomocou malých zárezov asi do 1/2 až 2/3 šírky jednotlivých rebier. Potom opatrne medzi prstami ohýbajte roh mechu. Boky sú tiež trochu oblé. Tie stačí iba jemne zaobliť medzi prstami aby kopírovali tvar bokov karosérie.
Postup lepenia vystrihovačky
Ešte jeden detailný pohľad na zárezy.
Postup lepenia vystrihovačky
Snažte sa aby vzniknuté zárezy nemali veľké „diery“. Vonkajšie hrany zatrite príslušnou farbou.
Postup lepenia vystrihovačky
Ak ste jednotlivé diely dobre vytvarovali, mali by ste ich bez problémov prilepiť na stredový diel kĺbu.
Postup lepenia vystrihovačky
Mech po zaretušovaní a prilepení k stredu kĺbu.
Postup lepenia vystrihovačky
Predtým, ako prilepíte mech k prednému a zadnému dielu, zhotovte kĺbové spojenie. Dávajte pozor, aby ste predný a zadný diel prilepili v jednej rovine.
Postup lepenia vystrihovačky
Hotový kĺb spájajúci predný a zadný diel.
Postup lepenia vystrihovačky
Už iba kolesá a zopár dielov a vystrihovačka bude hotová.
Postup lepenia vystrihovačky
Kolesá zhotovte z prúžkov papiera, ktoré môžu byť nakreslené na vystrihovačke.
Postup lepenia vystrihovačky
Z prúžkov budete robiť behúne kolies a stredové časti, ktoré sa zlepia so špajľami. Behúne začnite zlepením čierneho prúžku a na vnútornú stranu namotajte narezaný prúžok. Stredovú časť namotajte na špajľu ale zatiaľ ju k nej neprilepujte. Pri dvojmontáži kolies nemajú vonkajšie kolesá stredovú časť. Majú šedý diel, na ktorý namotáte taktiež narezaný prúžok. Tento diel vidíte v strede obrázka.
Obr. postupne zľava: behúne kolies, hotové vnútorné koleso dvojmontáže, stredný rad: behúň, vnútorná časť diskov, vnútorná časť, spodný rad: bočná strana, bočná strana disku.
Postup lepenia vystrihovačky
Predné (zadné) alebo vnútorné koleso dvojmontáže pred prilepením bočnej strany.
Postup lepenia vystrihovačky
Kolesá jednomontáže po zlepení bočných strán.
Postup lepenia vystrihovačky
Hrany kolies zatrite čiernou farbou.
Postup lepenia vystrihovačky
Vonkajšie koleso dvojmontáže.
Postup lepenia vystrihovačky
Vonkajšie koleso dvojmontáže.
Postup lepenia vystrihovačky
Hotové koleso už len prilepiť na špajľu, ktorú zrežete na požadovanú šírku a konce zafarbite.
Postup lepenia vystrihovačky
Jednomontáž, predná (zadná) náprava má ešte zvnútra zarovnávacie prúžky.
Postup lepenia vystrihovačky
Dvojmontáž, stredná (zadná) náprava.
Postup lepenia vystrihovačky
Vystrihovačku dokončíte nalepením spodnej strany a zhotovením spätných zrkadiel.